Danipo's Creations Studio Home
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Home  •  Contact  •  FAQ  •  Update Xmas 2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fernbus: BB40    ComfortClass/TopClass DT531    MAN 3rd Gen / Intercity  •  Skyliner  •  Scania     VDL    W906    Screenshots
Omsi: Project Danidam Repaints Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Screenshots
ETS2:DAF Iveco  MAN  Mercedes  Renault  Scania  Volvo  Screenshots
TRS: Own Creations Repaints Kuids Screenshots
Tramsim :Repaints Screenshots
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________In 2010 begon ik met het repainten (en ontwikkelen van scenerycontent) voor TRS2007, door de jaren heen is dat uitgebreid naar OMSI2, ETS2, Fernbus Simulator en TramSim. Op dit moment ben ik enkel nog bezig voor OMSI2, ETS2, Fernbus Simulator en TramSim. Op deze website vind je een selectie van datgeen wat er door de jaren heen al dan niet op verzoek is gemaakt.

Het repainten zie ik puur als hobby en daarom wordt alles dan ook kosteloos aangeboden. Het content is niet gemaakt om te concurreren met wie dan ook, maar puur in eerste instantie voor eigen gebruik, kritiek op het niet kloppen van een repaint met het origineel is dan ook overbodig. Je hoeft het niet te downloaden of belachelijk te maken.

Mocht u content van deze website op een andere website zien worden aangeboden dan hoor ik dat graag. Uitzondering hiervoor zijn creaties die door Stadsregio Vlietlanden voor Omsi worden gebruikt.

Het materiaal wat ik gebruik voor mijn repaints zijn door de jaren heen binnengehaald en op dat moment als rechten vrij te gebruiken gelabeld, of ter beschikking gesteld promotiemateriaal. Mocht de aantoonbare originele ontwerper hiervan er nu anders over denken dan hoor ik dat graag.

Helaas neem ik geen repaint verzoeken meer aan, alles wat alsnog als verzoek wordt aangevraagd beschouw ik als mogelijk inspiratie voor een nieuwe website update (jaarlijks rond kerst).

Kijk gerust rond en veel plezier met de repaints.
Willkommen auf der Website.

Im Jahr 2010 begann ich mit dem Repainting (und der Entwicklung von Szenerieinhalten) für TRS2007, im Laufe der Jahre wurde dies auf OMSI2, ETS2, Fernbus Simulator und TramSim erweitert. Im Moment arbeite ich nur an OMSI2, ETS2, Fernbus Simulator und TramSim. Auf dieser Website finden Sie eine Auswahl dessen, was im Laufe der Jahre auf Anfrage oder nicht gemacht wurde.

Ich sehe das Repainting als reines Hobby und biete daher alles kostenlos an. Der Inhalt ist nicht gemacht, um mit jemandem zu konkurrieren, sondern rein für den persönlichen Gebrauch, Kritik an der Unrichtigkeit eines Repaint mit dem Original ist daher überflüssig. Sie müssen es nicht herunterladen oder lächerlich machen.

Wenn Sie Inhalte von dieser Website auf einer anderen Website sehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ausnahmen sind Kreationen, die von der Städteregion Vlietlanden für Omsi verwendet werden.

Das Material, das ich für meine Repaints verwende, wurde im Laufe der Jahre gesammelt und damals als freie Nutzungsrechte gekennzeichnet oder als Werbematerial zur Verfügung gestellt. Wenn der nachweisliche ursprüngliche Designer nun anders denkt, würde ich das gerne hören.

Leider nehme ich keine Repaint-Anfragen mehr an, alles, was als Anfrage gestellt wird, betrachte ich als mögliche Inspiration für ein neues Website-Update (jährlich um Weihnachten).

Schauen Sie sich ruhig um und haben Sie Spaß mit den Repaints.
Welcome to the website.

In 2010 I started repainting (and developing scenerycontent) for TRS2007, over the years this has been extended to OMSI2, ETS2, Fernbus Simulator and TramSim. At the moment I am only working on OMSI2, ETS2, Fernbus Simulator and TramSim. On this website you will find a selection of what has been made over the years on request or not.

I see repainting purely as a hobby and that is why everything is offered free of charge. The content is not made to compete with anyone else, but purely for personal use, criticism of the fact that a repaint does not match the original is therefore superfluous. There is no need to download it or ridicule it.

If you see content from this website on another website, please let me know. Exceptions are creations that are used by the City Region Vlietlanden for Omsi.

The material I use for my repaints has been collected over the years and at that time labelled as free to use rights, or promotional material made available to me. If the demonstrable original designer now thinks otherwise, I would like to hear about it.

Unfortunately I don't accept repaint requests anymore, everything that is requested as a request I consider as possible inspiration for a new website update (annually around Christmas).

Feel free to look around and have fun with the repaints.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Danipo's Creations Studio supports the thoughts of the

livestrong banner

All downloadable content at www.danipo.nl
are uploaded at www.mega.nz


© Danipo's Creations Studio 2010